Photo: Composer Kenji Bunch

Composer Kenji Bunch.