(From top left, clockwise) Noah Cho, Carlton Purvis, Shehan Jayatilak, Nathan Gaar, Siddique Abbasi; Shu Ping Guan, Laura Banish, Lizzie Chen, Aiko Loo, Maria Zamudio