Photo: Gold King Mine, Durango Aerial (Hood)

Durango on Aug. 9, 2015. The Animas River flows through the city.