PHOTO: Hanukkah Menorah with blue oil

A Hanukkah Menorah.