Photo: Bruno Novelli – Nova Flora Radiante

"Nova Flora Radiante" by Bruno Novelli, acrylic on canvas